سنگ نما اصفهان باعث افزایش درآمد کارگران ساختمانی خواهد شد

اخیراً یک ماده جدید نیز ظاهر شده است سنگ فرش های روستایی که سنگ نما اصفهان در آنجا تولید می شود می گویند: پیش از این، تخته سنگ فقط به شکل “وحشی” استفاده می شد.

این ماده دارای دو زیرگونه است رس و کریستال. آنها فقط از نظر ظاهری متفاوت هستند و پارامترهای فیزیکی تقریباً یکسان هستند. در طول عملیات، تخته سنگ ممکن است لایه برداری شود.

از مزایای روکش دیوارهای خانه با استفاده از سنگ طبیعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ظاهر جامد؛
  • امکان اجرای راه حل های طراحی اصلی؛
  • مراقبت عملی؛
  • محافظت در برابر اثرات بارندگی جوی

گرانیت یا سنگ مرمر در کار به شکل نوارهای نازک، قطعات خام پاره شده یا صفحات تخت عظیم استفاده می شود.

سنگ نما

از معایب مواد می توان به چگالی و وزن آن اشاره کرد. این فشار مضاعفی را به شالوده خانه وارد می کند. اگر تکنولوژی روکش فلزی نقض شود، برخی از قسمت های نما ممکن است تحت تأثیر انبساط حرارتی سقوط کنند.

تلاش برای طبیعی کردن سنگ طبیعی رو به رو، نکته اصلی این است که از اشتباهات در سنگ تراشی جلوگیری کنید. این نه تنها بر ظاهر پایان، بلکه بر دوام آن نیز تأثیر می گذارد.

به شکل هنری سنگ تراشی اشاره دارد. “بمیر” بیشتر از همه شبیه یک سبک طبیعی است. نما در این مورد گران به نظر می رسد، اما در واقع هزینه کار قابل قبول است.

دلیل این امر ارزان بودن خود سنگ است. از ماسه سنگ و سنگ آهک استفاده می شود که ماده خیلی گران قیمتی نیست و همچنین از دولومیت و تخته سنگ استفاده می شود.

در حال حاضر از نام سبک مشخص است که ما در مورد یک قلعه قرون وسطایی صحبت می کنیم. سنگ تراشی قلعه شامل استفاده از سنگ های مستطیلی با نقش برجسته یا پاره شده است. اندازه آنها متفاوت است، فقط شکل یکسان باقی می ماند.

سنگ تراشی شکل 4. انواع سنگ تراشی.
برای این سبک تقریباً از همه انواع مواد طبیعی از جمله گرانیت و سنگ مرمر استفاده می شود. گذاشتن سنگ های طبیعی به تنهایی دشوار است، اما می توانید خودتان با آنالوگ های مصنوعی دستکاری کنید.